Prikbord

GroenPlus is de groep van oudere mensen die het groene gedachtegoed genegen zijn. Doorgaans zijn zij actieve denkers en doeners, jong genoeg om te dromen, ervaren genoeg om te handelen.

 

Prikbord

Op zondag 24 september 2017 vindt de 10de memorial Willy Vanderstappen plaats. Willy is een groene strijder tegen asbest die zelf slachtoffer werd.
Vertrek van fiets- en wandeltochten aan het Sint-Godelieve-Instituut te Kapelle-op-den-Bos, Mechelseweg 129, 1880 Kapelle-op-den-Bos

Meer over Willy Vanderstappen en de tocht:...

GroenPlus organiseert een colloquium over eco-wijken met het volgende programma:
Erik Rombaut,  professor-emeritus, bestudeerde Europese eco-wijken en begeleidt de gesprekken.
Groene schepen Astrid Wittebolle  brengt in Turnhout ideeën in praktijk. Wat betekent dat voor ouderen?
Marc Depreeuw,  bio-eco-architect, levert commentaar.
Johan Danen,  Vlaams...

Opmaat: powerpoint over Sacrale kunst.
Architect Etienne  Hoeckx:  ‘Godsdiensten  brengen  ons  een  visie  over schepping, leven en dood. Een boodschap van vrede klinkt  meestal  door,  maar  in  de  praktijk  blijkt  dat  verschilpunten  leiden  tot  een  parallelle  maatschappij,  discussies of conflicten. Godsdienstige  overtuigingen  leiden  blijkbaar  gemakkeijk tot een wij/zij-...

De Vlaamse Ouderenraad zet in in op Cultuur verbindt!
De afstand tussen de leefwereld van verschillende generaties en culturen lijkt soms groot, maar er zijn veel overeenkomsten.

De Vlaamse Ouderenraad lanceert een 2e gids Handen uit de mouwen. Hij reikt ouderenverenigingen,  lokale  ouderenraden  en  andere  geïnteresseerden  
concrete  instrumenten...

Themadag over groene energie op maandag 16 oktober

  • Kan windenergie ons ook bevoorraden als het windstil is?
  • Wat  met  de  hinder  en  de  vergunningen?
  • Hoe  verhoudt  windenergie  zich  tot  de  andere  groene stroominitiatieven?
  • Zijn coöperatieven een goede ontwikkeling?
  • Zelf aandeelhouder worden?

neem deel aan...

Wervel wil meer informeren over het belang van de Cerrado, een bijzondere streek in Brazilië waar op grote schaal ontbost wordt voor sojaplantages. In de reeks van vormingsmomenten van Wervel is iedereen uitgenodigd op een vormingsavond op woensdag 25 oktober van 19u tot 21u., vermoedelijk in de Belgaleiro te Leuven
(waar je uiteraard dan nog langer kan blijven hangen...

Op 3 oktober komt Theo Francken naar Leuven op uitnodiging van het KVHV een lezing geven. Mensen die het niet eens zijn met de opkuis van vluchtelingen kunnen mee opstappen in een mars die om 17.30u. begint aan het station van Leuven. Van daar leggen de mensen een traject af tot aan het PDS waar verschillende sprekers het woord nemen. Wie wil kan nog gaan luisteren...

Nieuws uit de voedingsector blijft shockeren. Het is een lange lijst van schandalen zowel van hoe de voeding tot stand komt, dan wat er aan ongeoorloofde stoffen in te vinden is. Telkens zien we dat er om maatregelen geschreeuwd wordt, maar of die een verbetering brengen is maar de vraag. Nu, september 2017 ook weer, na enkele wantoestanden in slachthuizen, is de roep om ...

De week van de mobiliteit belangt iedereen aan. Deze week is ideaal om een ander vervoermiddel dan de eigen wagen te gebruiken.

Doe je mee met Cycle Chique ?

Klik op de foto om te vergroten.

GroenPlus Oost-Vlaanderen nodigt u uit voor een lezing door Jan Mertens over Het ABC van het Ecologisme:

Vrijdag 29 september 19.30 u       Parochiehuis – Kerkgemeenschap Sint-Paulus – Patijntjesstraat 27 – 9000 Gent       

Ecologisme is een politiek-maatschappelijke stroming die gebaseerd is op de ecologie, een...

Pagina's