Prikbord

GroenPlus is de groep van oudere mensen die het groene gedachtegoed genegen zijn. Doorgaans zijn zij actieve denkers en doeners, jong genoeg om te dromen, ervaren genoeg om te handelen.

 

Prikbord

Groene pluim voor BIO bij Bernd
De boer een inkomen, de klant een groentepakket
 

Vooraleer te starten als zelfstandig tuinder met een groentebedrijf doorliep Bernd van der Smissen als aankomende jonge tuinder een merkwaardig traject. Bernd heeft ambitie, hij wil een zelfstandig biologisch gecertificeerd groentebedrijf opzetten met  korte keten verkoop: Lokaal, Ecologisch en Fair Tuinieren. Een tuinbouwbedrijf met...

GroenPlus organiseert een colloquium over eco-wijken met het volgende programma:
Erik Rombaut,  professor-emeritus, bestudeerde Europese eco-wijken en begeleidt de gesprekken.
Groene schepen Astrid Wittebolle  brengt in Turnhout ideeën in praktijk. Wat betekent dat voor ouderen?
Marc Depreeuw,  bio-eco-architect, levert commentaar.
Johan Danen,  Vlaams...

Godsdiensten brengen ons een visie over de schepping, het leven en de dood. Meestal klinkt een boodschap van vrede door. Maar in de praktijk leiden​ verschilpunten tot een parallelle maatschappij, discussies of conflicten. Godsdienstige overtuigingen leiden gemakkelijk tot een wij/zij-houding, meestal door simplismen, geërfd uit andere tijden.   Komen we met atheïsme verder? Of heeft dat...

De Vlaamse Ouderenraad zet in in op Cultuur verbindt!
De afstand tussen de leefwereld van verschillende generaties en culturen lijkt soms groot, maar er zijn veel overeenkomsten.

De Vlaamse Ouderenraad lanceert een 2e gids Handen uit de mouwen. Hij reikt ouderenverenigingen,  lokale  ouderenraden  en  andere  geïnteresseerden  
concrete  instrumenten...

Themadag over groene energie op maandag 16 oktober

  • Kan windenergie ons ook bevoorraden als het windstil is?
  • Wat  met  de  hinder  en  de  vergunningen?
  • Hoe  verhoudt  windenergie  zich  tot  de  andere  groene stroominitiatieven?
  • Zijn coöperatieven een goede ontwikkeling?
  • Zelf aandeelhouder worden?

neem deel aan...

Nieuws uit de voedingsector blijft shockeren. Het is een lange lijst van schandalen zowel van hoe de voeding tot stand komt, dan wat er aan ongeoorloofde stoffen in te vinden is. Telkens zien we dat er om maatregelen geschreeuwd wordt, maar of die een verbetering brengen is maar de vraag. Nu, september 2017 ook weer, na enkele wantoestanden in slachthuizen, is de roep om ...

GroenPlus Oost-Vlaanderen nodigt u uit voor een lezing door Jan Mertens over Het ABC van het Ecologisme:

Vrijdag 29 september 19.30 u       Parochiehuis – Kerkgemeenschap Sint-Paulus – Patijntjesstraat 27 – 9000 Gent       

Ecologisme is een politiek-maatschappelijke stroming die gebaseerd is op de ecologie, een...

Schakelcongres Groen: zie https://schakelcongres.groen.be/​

Op 23 september 2017 bereiden we het Groen Schakelcongres van november 2017 voor. 

Groen gaat op zoek naar een nieuwe invulling van de rol van burgers, bedrijven en overheid bij de opbouw van een betere en groenere samenleving. De congresteksten vind je op https://schakelcongres.groen.be/ - Thema's zijn economie, mobiteit en (gezondheids)zorg.

GroenPlus, de ouderenwerking van Groen...

Vergis je niet. Reizen met Groen Plus betekent een druk programma van begin tot einde. Vol met ontmoetingen, bezoeken en in Kopenhagen zelfs twee dagen op de fiets van het ene einde van de stad naar het andere. Zo bracht GroenPlus een bezoek aan burgerbeweging en politieke partij ALTERNATIVET in Kopenhagen. Rond zes trefwoorden legde voorzitter Nilas Bay-Foged van de pas in 2013 in het...

Pagina's