Prikbord

GroenPlus is de groep van oudere mensen die het groene gedachtegoed genegen zijn. Doorgaans zijn zij actieve denkers en doeners, jong genoeg om te dromen, ervaren genoeg om te handelen.

 

Prikbord

Fossiel erfgoed

Het voltallige Vlaams Parlement heeft zich unaniem geschaard achter de elektrische mobiliteit. Tegen 2030 zouden 50% minder fossiel aangedreven voertuigen op onze wegen moeten rijden. Maar aan dat voornemen zit een sociaal-ecologisch ranzig kantje. Enerzijds heeft Open-VLD al voluit de subsidiekraan (tijdelijk) opengedraaid om de dure aanschafkost van een nieuwe elektrische wagen...

Iedereen kent wel iemand in zijn omgeving die ernstig ziek is of aan een ziekte gestorven is. Jaarlijks gaan de acties om geld in te zamelen voor onderzoek of iets anders  verder, maar wat als mensen meer hun gezondheid zelf in handen nemen? Begin met je voeding, je verzorging en indien mogelijk met je huisvesting.

Gezonde voeding

Gezonde voeding moet je niet ver zoeken...

Natuurlijk begraven is zorgen dat er na je dood een stukje natuur bij komt op de wereld. Het moet gezegd dat as uitstrooien niet zomaar op elke plaats kan en mag. Het is zelfs niet mogelijk om in je lievelingsbos of natuurreservaat je laatste bestemming te vinden, want elke vorm van begraven is aan een wetgeving onderhevig en heeft een milieulast. 

Regelgeving

Bomen en bossen...

Op 22 april 2017, Dag van de Aarde, zette Groen de oudgedienden van haar partij  in de bloemetjes. Het zijn de mensen die al 25 jaar actief zijn bij Groen.

Enkele boegbeelden namen het woord:

Magda Aelvoet:  Hoe Groen aan de bomen schudt in Europa Jos Geysels: Na 1981 zag de politiek er anders uit ...

GroenPlus nodigde collega’s uit om te praten over de resultaten van het GroenPlus congres ‘Leeftijdsvriendelijk Gemeente’. Johan Truyens (OKRA),  Leona Detiège (S-Plus), Fernando Marzo (Minderhedenforum) en Ferre Weustenraad (seniorenraad Antwerpen) gingen in op de uitnodiging.

Mieke Vogels vatte de 9 thema’s van het GroenPluscongreseerst en vooral kernachtig samen...

Bus met passagiers. Reisleidster Lone staat vooraan.

 

Menige GroenPlusser herinnert zich nog dat schoteldoeken vroeger zelf gemaakt werden van versleten katoenen kledij of dat we schoteldoeken breiden met katoenen draad.

In april 2017 ging een groep GroenPlussers op studiereis naar Denemarken onder leiding van Lieve Snauwaert en Lone Leth Larsen. Lone wist ons in het Nederlands veel te vertellen over haar land en haar...

Toekomstgericht denken (zie foto)

Het Europees Milieuagentschap is een agentschap van de Europese Unie, opgericht in 1990 en gevestigd in Kopenhagen. Het agentschap verzamelt en verspreidt informatie over de toestand van het milieu en de trends op milieugebied in Europa. De Belg Hans Bruyninckx, vroeger voorzitter van Bond Beter Leefmilieu, is sinds 2012 voor 5 jaar directeur van het...

Duofietsen met dementerenden, fietsen op street view, een veilige dwaaltuin, gebruik van openbaar vervoer...Op de inspiratienamiddag over Leeftijdsvriendelijke gemeente (1 april GroenPlus) licht Chris Vermeulen enkele mooie realisaties in Zwijdrecht toe.

 

Duo fietsen op tandems en street view

 

Begeleid B...

GroenPlus vroeg aan collega’s ouderenverenigingen hoe zij denken over Leeftijdvriendelijke gemeente. Mieke Vogels bekeek eerst in vogelvlucht de resultaten van het GroenPluscongres en dan was het de beurt aan het panel. Dit kwam naar voor uit het overleg:

Johan Truyers (OKRA) onderschreef de rol van grotere, slagkrachtige gemeenten. Alleen dan...

Lokale mandatarissen over Leeftijdsvriendelijke gemeente op de inspiratiedag van GroenPlus (1 april 2017 GroenPlus) :

ANTWERPEN: ONDERVERDEELD IN DISTRICTEN

Lieve Stallaerts is districtsschepen in het district Antwerpen. Ze is bevoegd voor cultuur en senioren. Antwerpen is namelijk de enige stad in België die bestaat uit een centraal bestuur (college en...

Pagina's