Prikbord

GroenPlus is de groep van oudere mensen die het groene gedachtegoed genegen zijn. Doorgaans zijn zij actieve denkers en doeners, jong genoeg om te dromen, ervaren genoeg om te handelen.

 

Prikbord

Een Pano-reportage, uitgezonden op Eén, toont ontoelaatbare leefomstandigheden in commerciële woonzorgcentra.
Reporter Lina Nasser werkte tien weken als vrijwilliger in zeven rusthuizen in Vlaanderen. De problemen hebben veelal te maken met een tekort aan personeel.

Parlementslid Elke Van den Brandt (Groen) reageert:

De Pano-reportage over de...

GroenPlusser Jacques Dierckx is in september 2017 teruggekeerd van een fietstocht naar China. Hij deed er iets langer dan drie maanden over om van Knokke-Heist naar Peking te fietsen. Hij deed de tocht alleen en blikt terug:  

Eerder had ik al klassieke bestemmingen gedaan zoals Compostela, Rome, Fatima, Czestochowa, Jeruzalem, …  Nu wilde ik...

​Koe-vert is een taverne gelegen in het natuurdomein Kiewit. Terloops: Kiewit doet dienst als groene long van Hasselt.  Koe-vert een zaak waarin vooral bio, lokale en fair trade producten worden aangeboden. En Koe-vert zet in op duurzame tewerkstelling.

Mensen een zinvolle activiteit te bezorgen was in 1982 de bedoeling van de Wroeter. En dat is het nu nog altijd. Koe-vert, één van...

Groene pluim voor BIO bij Bernd
De boer een inkomen, de klant een groentepakket
 

Vooraleer te starten als zelfstandig tuinder met een groentebedrijf doorliep Bernd van der Smissen als aankomende jonge tuinder een merkwaardig traject. Bernd heeft ambitie, hij wil een zelfstandig biologisch gecertificeerd groentebedrijf opzetten met  korte keten verkoop: Lokaal, Ecologisch en Fair Tuinieren. Een tuinbouwbedrijf met...

Ouderen verdienen rechten en bescherming wereldwijd!

Op 1 oktober, de internationale dag van de ouderen, steunt GroenPlus voluit de oproep van de Vlaamse Ouderenraad en van enkele ontwikkelingsorganisaties om in het Belgisch ontwikkelingsbeleid meer aandacht te geven aan de  vergrijzing wereldwijd. Ouderen mogen daarin geen blinde vlek zijn. Zeker niet nu de Wereldgezondheidsorganisatie een verdubbeling van het aantal ouderen...

GroenPlus organiseert een colloquium over eco-wijken met het volgende programma:
Erik Rombaut,  professor-emeritus, bestudeerde Europese eco-wijken en begeleidt de gesprekken.
Groene schepen Astrid Wittebolle  brengt in Turnhout ideeën in praktijk. Wat betekent dat voor ouderen?
Marc Depreeuw,  bio-eco-architect, levert commentaar.
Johan Danen,  Vlaams...

Godsdiensten brengen ons een visie over de schepping, het leven en de dood. Meestal klinkt een boodschap van vrede door. Maar in de praktijk leiden​ verschilpunten tot een parallelle maatschappij, discussies of conflicten. Godsdienstige overtuigingen leiden gemakkelijk tot een wij/zij-houding, meestal door simplismen, geërfd uit andere tijden.   Komen we met atheïsme verder? Of heeft dat...

De Vlaamse Ouderenraad zet in in op Cultuur verbindt!
De afstand tussen de leefwereld van verschillende generaties en culturen lijkt soms groot, maar er zijn veel overeenkomsten.

De Vlaamse Ouderenraad lanceert een 2e gids Handen uit de mouwen. Hij reikt ouderenverenigingen,  lokale  ouderenraden  en  andere  geïnteresseerden  
concrete  instrumenten...

Themadag over groene energie op maandag 16 oktober

  • Kan windenergie ons ook bevoorraden als het windstil is?
  • Wat  met  de  hinder  en  de  vergunningen?
  • Hoe  verhoudt  windenergie  zich  tot  de  andere  groene stroominitiatieven?
  • Zijn coöperatieven een goede ontwikkeling?
  • Zelf aandeelhouder worden?

neem deel aan...

Wervel wil meer informeren over het belang van de Cerrado, een bijzondere streek in Brazilië waar op grote schaal ontbost wordt voor sojaplantages. In de reeks van vormingsmomenten van Wervel is iedereen uitgenodigd op een vormingsavond op woensdag 25 oktober van 19u tot 21u., vermoedelijk in de Belgaleiro te Leuven
(waar je uiteraard dan nog langer kan blijven hangen...

Pagina's