Prikbord

GroenPlus is de groep van oudere mensen die het groene gedachtegoed genegen zijn. Doorgaans zijn zij actieve denkers en doeners, jong genoeg om te dromen, ervaren genoeg om te handelen.

 

Prikbord

Europese Groenen wijzen op het gevaar van glyfosaat voor de volksgezonheid.

Bart Staes legt uit wat glyfosaat is en waarom we ons daarover zorgen moeten maken.

Mieke Vogels

Minister van welzijn Vandeurzen kiest voor een nieuw subsidiesysteem voor voorzieningen voor ouderen. Is dat een goede zaak  voor de rusthuisbewoner? Investeren in alternatieve woonvormen voor ouderen komt niet dichter bij.

De rusthuisbewoner betaalt in 2016 al gemiddeld 1600 € per maand aan zijn woonzorgcentrum. Intussen bedraagt het gemiddelde pensioen slechts 1100 €. We...

Bijven wonen en actief oud worden in een vertrouwde omgeving is een mooie droom. In werkelijkheid zijn  er dikwijls praktische bezwaren. GroenPlus West-Vlaanderen bestudeerde hoe het kan: zelfstandig blijven en ons eigen leven leiden, mits we in goede gezondheid verkeren, een levenswaardig pensioen en een aangepaste woning hebben. 

 

Over wat daar praktisch bij komt kijken...

 

Mensen worden vluchteling als ze hun land ontvluchten om verschillende redenen: klimaat, economische situatie, gezondheid, oorlog, e.a. Dat Europa een begeerd toevluchtsoord is komt omdat deze regio bekend staat voor zijn welvaart en relatieve politieke stabiliteit. Europa kent sinds de WO II een redelijk stabiele vrede. Maar Europa vangt niet alle...

Invloeden op onze gezondheid
 • ons voedsel
 • de lucht die we inademen
 • elementen waaraan we blootgesteld zijn
 •   Voedsel

   

  • voedsel met LEF heeft verschillende voordelen. LEF staat voor lokaal, eco en fair. Het wordt lokaal geproduceerd, zonder grote transporten, het is ecologisch, zonder gif of antibiotica of...
  Toon ontvangt zijn prijs uit de handen van wethouder Kriegel

  Wie 90 is en niet OUT: Toon Capel, onze verbindingsman met GroenLinksPLus in Nederland. Voor hem heeft de gemeente Purmerend de Waarderingsprijs in het leven geroepen. Wethouder Kriegel (liberaalnog onlangs ) verwees o.a. naar het pleidooi dat Toon nog onlangs had gehouden om oorlogsvluchtelingen op te nemen.

  Toon Capel kreeg het eerste exemplaar van de ...

  Is het Onvoorwaardelijk Basisinkomen (OBI) een oplossing voor de armoede? 
  Maakt dat meer creativiteit en ondernemingszin los? 
  Beperkt dat bureaucratische regelneverij? 
  Is dat betaalbaar? 

  Walter Van Trier schreef er 40 jaar geleden een doctoraat over en werd pleitbezorger. Nu met een kamer vol documentatie.
  • Chris Serroyen...

  Op donderdag 28 januari 2016 nodigde de Vlaamse Ouderenraad alle betrokken partners uit voor een terugblik en vooruitkijken na 10 jaar Vlaamse Ouderenraad.

  Groen was van bij de start in 2006 bij de Vlaamse Ouderenraad betrokken. Huidig ondervoorzitter Maddie Geerts schetst hoe 10 jaar geleden het OOK (ouderen overleg comité) omgevormd werd tot de Vlaamse...

   

  Veel imkers zien de varroamijt als dé grootste bedreiging voor de huidige bijenhouderij. Varroa is echter maar een symptoom met een dieperliggende oorzaak. Het is belangrijk dat we de natuur begrijpen. Dat leren we helaas niet op de landbouwuniversiteit, maar enkel door in de natuur te kijken.

    Verstoring door de mens

   

  Veel...

  Mobiliteit in Vlaanderen is een vreemd verhaal. De afstanden zijn hier niet erg groot, maar gewone verplaatsingen gebeuren met de grote middelen, nl. de auto. Is het daarom dat onze regering niet verder komt dan subsidies geven voor dure auto's, onder het mom dat ze milieuvriendelijk zijn, eerder dan te investeren in openbaar vervoer? Wie in het buitenland ooit de weldaden van goed...

  Pagina's