Woonvormen voor ouderen

Waardig  wonen is een belangrijke voorwaarde om op elke leeftijd mee te participeren aan het maatschappelijk leven. In het oude huis blijven wonen of verhuizen naar een woonzorgcentrum zijn maar twee van veel meer mogelijkheden.
Er is een uitwisselings- en inspiratiedag rond ‘Ouderen en Wonen’ op 19 april 2018 in Hasselt.
Dagvoorzitter is Mieke Vogels.
Welkom  vanaf  13u00,  Start om  13u30  - einde met een drankje om 17u30.
Deze  dag  is  vooral  bedoeld  voor  beleidsmedewerkers  en  beleidsmakers  die  actief  bezig  zijn  met  ‘ouderen  en  wonen’,  maar  ook  voor  mensen  die  beroepsmatig  of  als  vrijwilliger te maken hebben met de uitdagingen van het ouder worden in een waardige woonomgeving.
Meer info: bert.verleysen@groen.be  of  www.groenbilzen.be/waardigwonen